Bảng câu hỏi thông tin doanh nghiệp

A. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

B. DOANH NGHIỆP CỦA ANH/CHỊ

C. THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU CỦA ANH/CHỊ

0%
Trang vàng:
Radio:
Nhật báo:
Báo địa phương:
Tivi:
Telemarketing:
Thư quảng cáo:
Catalogues:
Gọi điện trực tiếp:
Lời giới thiệu:
Tờ rơi:
Tạp chí Quảng cáo:
Walk-Ins:

D. MỤC TIÊU KINH DOANH CỦA ANH CHỊ

Ghi chú: Điều này sẽ được giữ bí mật
Kế hoạch năm 2023
Kế hoạch năm 2022
Kế hoạch năm 2021

E. BẢN THÂN ANH/CHỊ LÀ MỘT CHỦ DOANH NGHIỆP

0%
Lập kế hoạch chiến lược:
Phát triển kinh doanh và Marketing:
Quản lý hoạt động hàng ngày:
Xử lý sự cố:
Khả năng lãnh đạo
Marketing
Bán hàng
Tài chính
Quản lý hoạt động
Xây dựng chiến lược
Thiết lập Mục tiêu
Dịch vụ Khách hàng
Đưa ra quyết định
Phân bố nhân sự

F. ĐỘI NGŨ CỦA ANH/CHỊ

Hiện tại: 1 năm trước: 2 năm trước:

G. ĐIỀU CÓ THỂ THAY ĐỔI